Pályázatok

Nemzetiségi értékeink Tardoson és a vármegyében

A tardosi iskolában 2023. augusztus 7-11-ig ismét nemzetiségi tábor került megrendezésre. A tábor megvalósítása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez beadott NTAB-KP-1-2023/1-000269 számú sikeres pályázatnak köszönhető.

A tábor célja a szlovák nemzetiségi nyelv gyakorlása mellett a tardosi és a környékbeli nemzetiségi értékek megismerése volt. A táborban a gyermekek csapatokban dolgoztak. A szlovák nyelvi rejtvényeken, szókincsbővítő játékos feladatokon kívül diákjaink megtanultak több helyi szlovák népdalt is. A helyi nemzetiségi értékek közül megtekintették a tardosi tájházat és Fekete Lajos múzeumot, tanulmányozták a tardosi építészetet, megtekintettek több régi falusi lakóházat. A Derűs Alkony Nyugdíjasklub tagjaival helyi szlovák ételeket, krumplis pogácsát és loksát is sütöttek. A környékbeli szlovák értékeket egy egész napos kirándulás során ismerték meg a tanulók. Vértesszőlősön megtekintették a szlovák tájházat, majd ellátogattak a bánhidai skanzenbe. A skanzenben a tárlatvezető segítségével megnézték a régi iskolát illetve megismerték a bánhidai szlovákok fő foglalkozását, a bányászatot.

A táborban változatos szabadidős foglalkozásokon lehetőség volt a nyelvi társasjátékok kipróbálásra és a sportolásra is.

A táborban 25 tanuló vett részt. A táboroztató pedagógusok Hédi Katalin és Kissné Török Erika voltak.

Abacusan-GE VándoRobot Program

Abacusan Stúdió által kiírt vándorrobot programra sikeresen pályázott iskolánk tanárnője Hédi Katalin. A program keretében iskolánk 6 db ArTeC Robotist elemekből összeállított Scratch-ben programozható készletet kapott kölcsön 10 tanulmányi hetes időszakra térítésmentesen. 2023. október 2-tól december 20-ig dolgozhatnak iskolánk diákjai a robotépítő készletekkel.
A felkészítő továbbképzés után a tanárnő először a felső tagozatos robotika-szakkörösöknek mutatta be az új eszközöket. 12 lelkes tanuló párban épített a színes kockákból különböző figurákat, majd robotkacsát, állatrobotokat, halloweeni alakokat és autókat. A robotokat lámpákkal, hangszórókkal és szenzorokkal is felszerelték a gyerekek. Az izgalmas tervezés, építés után a programozási felületet megismerve mozgó, világító, beszélő, vonalkövető robotokat programoztak a diákok tanárnőjük segítségével. A felső tagozatos osztályok digitális kultúra órán a blokkprogramozás alapjainak tanulását teszik élményszerűvé az ArTeC robotautókkal. Az ötödik osztályban a motorok, ledek programozása, a felsőbb évfolyamokon a vezérlési szerkezetek: ciklusok, elágazások használata lesz a főtéma. A tanulmányi időszakban a kéthetes CodeWeek és iskolánk hagyományos nemzetiségi projekthete is beleesik. Állati kódok című projektünkben kacsatáncot és történetmesélést valósítottunk meg a szakkörösökkel. A nemzetiségi héten szlovák zenére fognak körtáncot járni robotok.
Mindig örömmel fogadjuk a vándorrobotokat az iskolában. A megújulás, a sokszínűség az iskolában folyó digitális kompetenciafejlesztés alapfeltétele. Ehhez nagyon nagy segítség az Abacusan Stúdió és a GE Digital közös programja. Köszönjük a támogatást, köszönjük a lehetőséget!

Szlovák nyelvi tábor a Balatonon

A Vaszary János Általános Iskola Fekete Lajos Tardosi Szlovák Nemzetiségi Tagintézménye sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez nemzetiségi táborozásra. A nemzetiségi tábort az iskola több éve szervezi meg sikeresen. A kezdeti években a tanulóknak lehetőségük volt megismerni Szlovákia főbb nevezetességeit. A koronavírus miatt az utóbbi években belföldön valósult meg a nemzetiségi tábor. Az idei évben a tábor helyszíne június 27-július 1-ig a Balaton-parti Révfülöp volt. A program fő célja a szókincsbővítés, nyelvi ismeretek bővítése és a kommunikációs képességek fejlesztése volt. A tábor ideje alatt a gyermekeknek minden nap voltak szlovák nyelvi foglalkozásai. A feladatok között volt szógyűjtés, szókereső, képleírás és szlovák daltanulás is, a nyárnak megfelelően játékos formában.

A helyszín megkönnyítette a tábori szabadidős foglakozások megszervezését. Minden nap volt strandolás a programok között. Ezen kívül sétahajókázás, számháború, kincskereső verseny, lufidarts és sportfoglalkozások tették emlékezetessé a táborban töltött napokat. A diákok ellátogattak Balatonrendesre a Csibész tanyára és a balatonedericsi Afrika Múzeumba is. A táborban 15 felső tagozatos diák vett részt, mindegyik korosztályból. A szlovák nyelvi ismeretek bővítésén kívül a tábor jó lehetőséget adott a csapatépítésre, az együttműködésre is. A tábor végén egy jól összeszokott, egymást segítő közösség tért haza sok-sok ismerettel és élménnyel gazdagabban.

Kissné Török Erika


Robotcsámborgás Tardoson

2022. április 4-én érkezett hozzánk Blue-Bot, Stem egérke és a Scottie Go! társasjáték a Rbotcsámborgás elnevezésű mozgalom keretében.

Az éppen zajló digitális témahét alkalmából minden alsó tagozatos osztálynak „Húsvéti robotozás” címmel 45 perces foglalkozást tartottam. Háromféle robotpályán dolgoztak csoportokban.

  1. csoport: Nyuszifejet rajzolt. Azt, hogy milyen füle, orra, szeme, szája stb. legyen a nyuszinak, egy kódsorozattal tudták megfejteni. Ehhez feladatlapot készítettem.
  2. csoport: A csoport tagjai hímes tojás gyűjtő útra indultak a padlórobottal. Kártyákon kapták meg az utasítássorozatokat. Ezeket kellett betáplálni a robotokba, majd megszámlálni, hogy hány színes tojáson megy keresztül a robot az útja során. A nagyobbaknak figyelni kellett, hogy hány szimmetrikus mintázatú tojást érint a robot.
  3. csoport: Futóversenyeztek a tavaszi kertben. A pályán egymással szemben két kiskertben ugyanazok a virágok voltak. Megbeszélés alapján önállóan kellett beprogramozniuk Stem egérkét és Blue-Botot, majd egyszerre indítani azokat. Az nyert, akinek először célba ért a robotja.

A DIGI NYUSZI projekt keretében minden tardosi alsó tagozatos iskolás számára ismerőssé vált ez a két robot. Nagy örömmel nézegették Blue-Bot belsejét, és sikeresen programozták. Stem a kedvencükké vált.

Szakköröseimhez is vittem Blue-Bot padlórobotot. A tabletre letöltött applikációval irányították egy már ismert állatkertes robotpályán. Nagyon jó volt látni, hogy azok a diákok, akiknek az algoritmikus gondolkodás, a több parancsból álló utasítássorozat megalkotása problémát okoz, most az applikáció segítségével hibátlanul tudták irányítani a robotot. Ezáltal sikerélményhez jutottak, és motiváltabbak lettek.

A szakkörösökkel próbáltuk ki a Scottie Go! társasjátékot. Egyszerűen fantasztikus! Bevallom, én erre voltam a legkíváncsibb. Nagyszerűen megalkotott maga a társasjáték. A hozzátartozó applikáció szuper. A leckék, feladatok, pályák, szintek didaktikailag kiválóan felépítettek. Nagyon szomorúan csomagoltam be április 14-én. Csak reménykedni tudok, hogy vagy pályázaton vagy alapítványi támogatással tudunk az iskolának beszerezni legalább 1 darabot.

Hédi Katalin tanárnő


Programozd a jövő/d! informatikai szakkör indul iskolánkban 2022. január 28-án. Sikeres pályázatunknak köszönhetően a szakkört a Brightly KFT. támogatja szakmai segédanyagokkal, laptopokkal, Lego Spike Prime robotépítő készletekkel és micro:bitekkel.

Beszámoló a Programozd a jövőd! foglalkozássorozat megtartásáról

Az iskola robotika szakkörrének 20 tanulója minden héten 2×45 percben 2021. szeptembere óta találkozik, hogy robotokat építsen és azokat programozza. A tanév első félévében a Lego WeDo 2.0 építőkészletből építettek robotokat és programozták azokat blokkprogramozással.

A sikeres pályázatának köszönhetően 6 db laptop, 4 db Lego Spike Primer robotépítőkészlet és 6 db micro:bit eszköz érkezett iskolánkba.

A szakköri foglalkozásokon először megismerkedtünk a készlettel, a szenzorokkal és a programozási környezettel. Majd a robotépítést tanultuk meg. A tanulók csoportokban dolgoztak. Az első és második alkalommal táncoló robotokat építettünk, és programoztunk a mintaprojekt alapján.

A harmadik alkalommal színfelismerő, zenélő robot kutyát építettek a szakkör tagjai mintaprojekt alapján. A colorszenzor tulajdonságait megismertük és programoztuk. A programozási szerkezetek közül a többágú elágazást használtuk. A program letöltését is megtanultuk.

A negyedik alkalommal az alapjármű megépítése után a grafikus, egyszerűbb programozási környezetben tanulták meg a gyerekek a motorok programozását. A robotok bluetooth kapcsolaton keresztül kapcsolódtak a laptopokhoz.

A következő alkalommal a colorszenzor használatát és a motorprogramozást gyakoroltuk a szelektáló robot nevű projekt megvalósításával.

Végül a tanulók járműveket alkottak saját terveik alapján. Motorokat, tárgyérzékelőt, touchszenzort építettek a robotokra, majd a mozgó járműveket programozták blokkprogramozással.

A szakkör tagjai nagyon szerettek a Lego robot építőkészlettel dolgozni. Nemcsak a programozás területén bővültek ismereteik, hanem a tervezés, építés során a konstrukciós képességük és kreativitásuk is fejlődött.

A microbitek világa, a programozás és az elektronikus kihívások azonban még inkább elnyerték a tetszésüket. Lelkesen ismerték meg a blokkprogramozási környezetet, korábbi ismereteiknek köszönhetően gyorsan eligazodtak a makecode.microbit.org alkalmazásban. A gombok programozásával zenés animációt, lépésszámlálót programoztunk. Az elektronikus kihívások közül a zenélő gyümölcsöket, a türelemjátékot és a reakciójátékot valósították meg a tanulók csoportokban dolgozva.

A 2022. március 31-március 21-ig tartó időszakban a kölcsönkapott eszközöket használtuk informatika és digitális kultúra órán is a programozási alapismeretek tanulásánál. 2022. február 8-án a biztonságos internet napján szabaduló szobás játékot szerveztünk a tanulóknak, melynek megvalósításához a laptopokat használtuk. A széf kinyitásához szükséges kódhoz úgy jutottak hozzá a tanulók, hogy laptopok segítségével diákjaink interneten elérhető rejtvényeket oldottak meg. 2022. március 8-án a felső tagozatos tanulóink a PÉNZ7 keretén belül pénzügyi tanórákon vettek részt. Ezeken a foglalkozásokon párban használták a laptopokat pénzügyi számítások és gazdasági ismereteik bővítésére, melyek sikeres megszerzését online teszt megoldásával bizonyították is.

Matematikaórán a nyolcadik osztályosok a geogebra alkalmazás segítségével geometria testeket 3d-s ábráját szerkesztették, a hatodik osztályosok a valószínűségszámítási kísérleteknél használták a microbitekre letöltött dobókocka, kő-papír-olló illetve fej vagy írás játékot.

A kölcsönkapott eszközökkel töltött időszak nagyon aktív volt a gyerekeknek és a tanárnőnek is. Elmondhatjuk, hogy hasznosnak bizonyult nem csak a szakköri tagoknak, hanem az iskola össze felső tagozatos tanulójának. Bár a járványhelyzet miatt több alkalommal is karanténba kerültek osztályaink, pótórák megtartásával sikerült megvalósítani a tervezett miniprojekteket. A foglalkozásokat, tanórákat és a két egyéb iskolai programot Hédi Katalin tanárnő szervezte és bonyolította le.

További képek ide kattintva megnézhetők.


Boldogságóra program

Intézményünk pályázat útján elnyerte a Boldogiskola címet. A cím elnyerésének feltétele, hogy az osztályfőnökök osztályfőnöki órán havonta több olyan programot dolgoznak fel, melyek segítik a gyermekeket a hétköznapi élet több problémájának feldolgozásában, illetve segítik a tanulók önismeretének fejlődését. A boldogságórák célja hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint hogy lehetőséget adjon a testi-lelki egészség megtartásához szükséges tényezők tanulmányozására és tudatosítására.


Szlovák tábor Bükkszentkereszten

2021.08.16-20.

A tardosi iskola 15 tanulója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez történt „NTAB-KP-1-2021/1-000041 sikeres pályázatának köszönhetően ismét szlovák táborban vehetett részt. Az úti cél idén az Északi-középhegység szlovákságának megismerése volt.

A tábor első napján a tanulók ellátogattak Mátraszentimrére, ahol megtekintették a falu nevezetességeit, a tájházat, az iskolát. Ezután elmentek az ország legmagasabb pontján, a Kékestetőn található Tv toronyhoz és megnézték a parádi Cifra Istállót és Kocsimúzeumot.

A második napon Répáshuta nevezetességeinek megismerése volt a program. Emellett a gyermekek megismerkedtek a nemezelés technikájával is és részt vettek egy izgalmas éjszakai csillagtúrán is, Répáshután.

A tábor harmadik napján Bükkszentkereszt nevezetességeinek megismerése volt a cél. A gyermekek ellátogattak a Bükki Üveghuták Ipartörténeti Múzeumába. Ott betekintést nyertek a bükki üvegelőállítás múltjáról. Ezután interaktív foglalkozás keretében mindenki üvegangyalt készített. Délután a tanulók ellátogattak a bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi gyógynövényes kertjébe, ahol több órás túra során sok-sok gyógynövénnyel, felhasználásukkal és közben a környék nevezetességeivel is megismerkedtek.

A negyedik nap Lillafüred volt a program. Kisvonatos utazás során a gyermekek megismerték az egész Hámori és Garadna völgyet, megtekintették az Óriás vízesést és Libegőztek.

A tábor zárónapján a résztvevők megtekintették a Szilvásváradot majd Eger várát és városát.

Útban hazafelé még megnézték a Csömöri Tót Hagyományok házát, a tájházat és a Cipészmúzeumot.

A sok-sok látnivaló mellett este csapatversenyek és projektek készítése során elevenítették fel a látottakat és ismerték meg még alaposabban az Északi-középhegység szlovákságát.

A tábort a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n kívül támogatta a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, a Tardosi Vörösmárvány Alapítvány és az iskola diákönkormányzata. Az anyagi támogatás mellett köszönjük Juhász Krisztina munkáját, aki részt vett a sikeres pályázat megírásában.

A támogatóknak köszönhetően a gyermekeknek a táborozás ingyenes volt.

A táborban készült további képek ide kattintva megtekinthetők.


Szlovák napközis tábor

2021. július 26-30. 

Iskolánkban az idén is megrendezésre került a szlovák napközis tábor, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-hez történt „NTAB-KP-1-2021/1-000041 sikeres pályázatnak és a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítványához történt sikeres pályázatnak köszönhetően. A táborban 23 tanuló vett részt, mind a 8 évfolyamról.

A napközis tábor célja a helyi és a környékbeli szlovákság megismerése volt, játékos formában.

Hétfőn a csoportok megalakulása után csapatzászló és logó készült. Ezt követően Hajdú Balázs és Hajdúné Zhorela Mária tardosi szlovák népdalokat tanított a gyermekeknek. Délután Nagy Gábor tanár úr drámajáték foglalkozást tartott a gyermekeknek.

Kedden Zichóné Kernya Zsuzsanna interaktív múzeumi foglalkozásra várta a gyermekeket a tardosi falumúzeumba. A tárlatvezetés és a tardosi szlovákságról szóló érdekes ismertető után a tanulók Qr kódfejtéssel adhattak számot a hallottak elsajátításáról. Ezután túra következett a Gorbára, ahol a résztvevők ellátogattak a Panenka Mária szoborhoz. Ott szlovákul imádkoztak és szlovák ifjúsági énekeket énekeltek. Ezt még egy érdekes túra követte a Gorba tetőn a Gorba-tetői barlanghoz és a paplanernyősök ugróhelyéhez.

Szerdán a táborozók egésznapos kiránduláson vettek részt. Elsőként megnézték a vértesszőlősi tájházat, majd az oroszlányi tájházban Szabó Istvánné, Betka néni és segítői várták a gyermekeket. A tájház megismerésén kívül népi játékok és főtt kukorica várta a gyermekeket. Az ebéd Tatán volt az Öreg-tó partán. A délutáni program sárkányhajózás volt.

Csütörtökön délelőtt a résztvevők a Malomvölgyben voltak, ahol sportfoglalkozás és számháború volt a program. Délután kézműves foglalkozás volt az iskolában.

Pénteken a szlovák népi motívumok megismerése volt a cél, a motívumokkal egy kendőt készítettek a gyermekek, majd Bélik Zoltánné, Margit néni segítségével elkészítették a tardosiak hagyományos böjti ételét a „pupácskát” (mákos gubát). Ezt követően a gyermekek megismerkedtek a csehszlovák mesevilággal. Délután a héten elsajátított ismeretekről adhattak számot a csapatok Kahoot vetélkedő formájában.

A megemlített foglalkozásokon kívül minden nap volt sportjáték és kézműves foglalkozás is, melyen a gyermekek nagy örömmel vettek részt.

A sikeres pályázatoknak köszönhetően a szlovák napközis tábor ingyenes volt a tanulók számára.

A táborban készült képek ide kattintva megtekinthetők.NTP-KNI-20-0049fejléc

Iskolánkban 2020 szeptemberétől robotikaszakkör működik, mely az „Informatikával a tehetségesekért Alapítvány” szervezésében, Hédi Katalin tanárnő vezetésével valósul meg az NTP-KNI-20-0049 számon nyilvántartásba vett, „Robotika kicsikkel-nagyokkal a tehetségesekért” című pályázat keretében.

A program célja, hogy iskolánk érdeklődő, nyitott és tehetséges tanulóit bevezessük a robotikába. A tanulóknak megtanítjuk a programozást, az algoritmusalkotást és a robotépítést, emellett fejlesztjük gondolkodási, digitális kompetenciájukat és együttműködő képességüket; szakköri foglalkozásokon, tanulmányi kiránduláson, élményprogramokon és szaktáborban bővítjük ismereteiket, tudásukat.

A programban résztvevő tanulók megismerik a robotprogramozás alapjait, képesek lesznek robotpályát tervezni és a robotméhecskét irányítani. A LEGO-robot építőkészletből önálló tervek alapján robotot tudnak építeni, majd programozni. A tehetséggondozó program végére minden diákcsoport képességének megfelelően saját robotpályát készít, illetve egy miniprojekt keretében saját ötlet alapján működő LEGO-robotot épít. Így a program végén 3 működő robotot és a hozzátartozó prezentációt, illetve legalább 3 Bee Bot pályát és a hozzátartozó parancssort mutatnak be.

20201006_145815

20201117_150133

20201124_142211

20201201_144206

20201208_144637

149177728_5066969486709730_5532047606644357046_o 149160133_5066969473376398_5123266219092009230_o

24óra 2021. február 12.

A komplex tehetséggondozó program 2021. június 16-án lezárult. Az alábbi rövidfilm bemutatja a programot. résztvevők készítették:


NEMZ-TAB-20-0126

logo1 logo2 logo3

Békéscsabai népismereti tábor

2020.08.13-18.

Iskolánk a tavalyi tanévben ismét sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz szlovákiai táborozásra. A pandémia miatt az iskola 15 tanulója és két pedagógusa augusztus 13-18-ig nem Szlovákiában, hanem Békéscsabán és környékén táborozott az1.463.000 Ft támogatásból. A táborban a belépők megvásárlását támogatta még a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat is.

Először a Békéscsaba felé útba eső nevezetességeket tekintettük meg: országunk közepét Pusztavacson, Kecskeméten a Városházát, a főtéri templomokat, a Cifrapalotát, sétáltunk a Vadaskertben. Kora este érkeztünk a szállásunkra, a Szlovák Panzióba. Este csoportokat alakítottunk, és népismereti feladatok vártak a tanulókra.

A népismereti tábor második napján a békéscsabai Frankó tanyára és Haluskaházba látogattunk el. Diákjaink megismerhették a régi tanyasi lakóházat kívülről és belülről is, megtekintették a tanyán tartott állatokat és az itt termesztett növényeket. Csoportokban lehetőség volt békéscsabai haluskát készíteni, amit ebédre elfogyasztottunk: kóstoltunk túrós, brindzás, mákos és káposztás haluskát. A délutánt a békéscsabai Munkácsy Múzeumban, a Gabonamúzeumban és a Csabapark játszótéren töltöttük. Este ismét népismereti csoportmunka és szlovák daltanulás várt a diákokra.

Szombaton Szarvasra látogattunk. Az Arborétum mellett megtekintettük a MiniMagyarországot is. A Szarvasi Szlovák Tájházat Csicselyné Korbely Zsuzsanna mutatta be csoportunknak. A délutánt egy sétahajózással zártuk a Holt-Körösön. Este szlovák daltanulás és nyelvi vetélkedő volt a program.

Vasárnap elutaztunk Szegedre. A belváros nevezetességei közül megtekintettük a Szegedi Dómot, majd ellátogattunk a felújított Móra Ferenc Múzeumba. Délután lábat áztattunk a Tisza-parton. Este ismét csoportmunkában tanultunk.

Hétfőn Békéscsaba alaposabb megismerése volt a cél. Délelőtt a Békéscsabai Hagyományőrző Kulturális Kör kalauzolásával ellátogattunk a legrégebbi békéscsabai házba, a Molnárházba és a Meseházba. Ezután a Békéscsabai Szlovák Tájházban mézes-mákos kukoricát ettünk, majd elmentünk a békéscsabai evangélikus templomba. Utolsó délelőtti állomásunkon, a hagyományőrzők székhelyén érdekes népismereti vetélkedő és a békéscsabai kolbászkóstolás következett. Délután Kiszely András és Püski Bence mutatta be diákjainknak a békéscsabai tájházat és a Békés megyei szlovákságot, kultúrájukat, népszokásaikat. A program végén megtanultuk a kolbászkóstolás fortélyait, és Tardos szülötte, Döme Tibor és felesége látogatott el hozzánk Elekről.

Táborunk utolsó napján Ópusztaszerre utaztunk. A történelmi emlékhelyen megtekintettük a híres Feszty-körképet. Múzeumpedagógiai foglalkozás keretében diákjaink is „régészkedtek”. A Rotunda tárlatain kívül még a skanzent is megtekintettük. Este fáradtan, de élményekben gazdagon érkeztünk haza.

118731171_314614813144256_1373699992821622188_n 118732898_809325676536972_8774640926857277151_n 118762219_972370979944530_8960396386004541901_n 118765603_4257104377697470_5282408770109928081_n 118767397_729639264548904_1844973807824847274_n 118771370_367790891050391_6570045728414164083_n 118785931_320049495987590_2286761577389078267_n 118790335_344312780027136_4067866953713623566_n 118814719_353532762334015_1865070740084985464_n

További fényképek ide kattintva megtekinthetők.

Táborunkról megjelent újságcikk a megyei lapban, a 24 órában.

újságcikk újságcikk2


NEMZ-TAB-19-0092

Szlovák népismereti tábor

2019.

A Miniszterelnökség a nemzetiségek önazonosságának megőrzéséhez, anyanyelvük, történelmi hagyományaik, valamint szellemi és tárgyi emlékeik ápolásához 1.400.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít iskolánknak a NEMZ-TAB-19-0092 azonosítószámú projekt finanszírozására, aminek keretében 15 tanulónk két kísérőtanárral 6 napot tölthet Szlovákiában 2019. június 24-29. között.

Június 24-29-ig a tardosi iskolások Szlovákiában táboroztak. A szlovákiai tábor tematikája a várakhoz kapcsolódó mondavilág volt. Főbb úticéljaink között volt Vöröskő vára, Trencsén, Beckó, Dévény, Nyitra. Emellett megismertük a főváros nevezetességeit, voltunk állatkertben, cseppkőbarlangban, hajókáztunk és libegőztünk is. A tábor a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.támogatásának köszönhetően valósulhatott meg. Támogatónk volt még a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és az iskola diákönkormányzata.

pozsony vár

A kiránduláson készült képek ide kattintva megtekinthetők.

NEMZ-TAB-18-0250

minisztérium

Hagyományőrző tábor

Az EMMI által meghirdetett, „Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2018. évi költségvetési támogatására” benyújtott, „Tardosiak tábora az Árva és Liptó vidéken” című pályázaton 900.000 Ft-ot nyert iskolánk.

A pályázatnak köszönhetően 2018. június 25-29. között 15 tanuló és 2 kísérő tanár vehet részt szlovákiai táborozáson.

Tardosiak tábora az Árva és Liptó vidéken

2018. június 25-29. között iskolánk 15 tanulója és két kísérő pedagógusa ismét szlovákiai táborozáson vehetett részt: az Emberi Erőforrások Minisztériumához beadott sikeres pályázat eredményeként a diákok ingyenesen táborozhattak Szlovákiában. Az idei úti cél az Árvavidék és a Liptói-Tátra volt.

Kiváló szálláshelyet a Zsolnához közeli Vrútky településen találtunk, gyönyörű természeti környezetben. Első nap, úton a szállás felé megtekintettük az antoli vadászkastélyt. Utána elmentünk Selmecbányára. A város épületeinek megtekintése után megnéztük a faragott mozgó betlehemet. A szálláshely elfoglalása után közös daltanulás és műveltségi kvíz várta a gyermekeket.

A második napon az Árvavidékre utaztunk el. Árva vára mindannyiunkat elbűvölt magasságával és sok-sok lépcsőjével. A vár megtekintése után kipróbáltuk az árvai erdei kisvasutat is. Kellemes időt töltöttünk a gyönyörű hegyek között.

A tábor harmadik napján Jánosík, a híres szlovák betyár szülőhelyére látogattunk. A falu megtekintése után a Jánosík szurdokban túráztunk, fényképezkedtünk a magas Jánosík szoborral is.

A tábor negyedik napján a Túrócszentmártonban található szlovák falumúzeumot jártuk be. hatalmas területen több szlovákiai tájegység építészeti emlékeit láthattuk. Az itt látottakat nagymértékben hasznosíthatjuk az iskolai honismeret órákon is. A múzeum után egy újabb izgalmas program várt bennünket: tutajjal utaztunk a Vág folyón Sztrecsnó várához. A tutajozás során a túravezető izgalmas, humoros történetekkel szórakoztatott bennünket. A kellemes út után megtekintettük Sztrecsnó várát, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a környék hegyeire. Este városnéző sétát tettünk Zsolna belvárosában.

A tábor ötödik napján, úton hazafelé elmentünk a Déményfalvi jégbarlangba. Mindannyiunk számára emlékezetes marad a cseppkövek és a jégvilág találkozása.

A pályázatnak köszönhetően ismét izgalmas és tartalmas táborozáson vagyunk túl. Reméljük mindenki felejthetetlen élményekkel tért haza.

Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztérium, illetve a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatását, mellyel hozzájárultak táborunk sikeres megvalósításához!

szlováktábor2szlovák táborA táborban készült további képek ide kattintva elérhetők.

NEMZ-TAB-EPER-17-0192:

minisztérium

Tardosiak tábora Tátralomnicon

 

Iskolánk 15 tanulója szeptember 8-12-ig Szlovákiában táborozott a Magas-Tátrában. A tábor fő célja Szlovákia nevezetességeinek megismerése volt.

Szállásunk a Magas-Tátra lábainál, gyönyörű környezetben volt.

Az első napon megtekintettük a bajmóci várkastélyt, a csicsmányi skanzent és a szlovák betlehemet Rajecká lesná falucskában.

A tábor második napján a TANAP múzeumban tanulmányoztuk a Magas-Tátra növény és állatvilágát. A múzeumban emellett egy gazdag, népszokásokkal kapcsolatos tárlatot is megtekinthettünk, melyet a honismeret órákon hasznosíthatunk. A múzeumból Lőcsére mentünk, ahol a városházát tekintettük meg. Itt „ találkozhattunk” a Lőcsei fehér asszonnyal is. Lőcséről a Szepesi várba vezetett utunk. A Szepesi vár Közép-Európa legnagyobb vára.

Harmadik nap a lengyel határhoz utaztunk és tutajon utaztunk a Dunajec folyón.

A tábor negyedik napján is tartalmas programban volt részünk. Lanovkával felmentünk a Kő-pataki tóhoz. Megcsodáltuk a gyönyörű kilátást a tótól, onnan viszont gyalogtúrával jöttünk vissza.

A tábor ötödik napján a Dobsinai jégbarlangot néztük meg.

Tartalmas és nagyon értékes táborozáson vagyunk túl, ami nem valósulhatott volna meg támogatók nélkül. A tábor költségeihez pályázati úton 1 millió forintot nyertünk az Emberi Erőforrások Minisztériumánál. Emellett a belépőjegyek megvásárlásához anyagi támogatást nyújtott a Tardosi Vörösmárvány Alapítvány, a Tardosi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a VÁI Fekete Lajos Tardosi Szlovák Nemzetiségi Tagintézményének diákönkormányzata.

A támogatásoknak köszönhetően a 15 tanuló ingyenesen vehetett részt a táborban.

Támogatóinknak ezúton is köszönjük az anyagi támogatásukat!

Beszámolót írta: Kissné Török Erika

NTP-KKI-A-15-0007 pályázat:

EMET_logo min_logo ntp_logo_hover

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Kisiskolákban működő tehetséggondozó programok támogatása” című pályázaton iskolánk egymillió forintot nyert.

A támogatást egy imázsfilm elkészítésre kaptuk.

A program keretében november 20-án vendégünk volt Kovács Judit, fényképész, aki a digitális fotózásra tanította a gyerekeket.

Köszönjük az előadást, a hasznos tanácsokat.

A program folytatásaként kép-, video és hangszerkesztő foglalkozások lesznek.

palyazat

A program keretében mindenki (tanuló és tanár) az iskola címerét ábrázoló jelvényt kapott. Elkészült a saját weblapunk, és vendégünk volt Rubin Zsolt, aki a kamerázásról és a videoszerkesztésről tartott előadást. Köszönjük az előadást, a hasznos tanácsokat. A program folytatásaként különböző foglalkozások keretében gyakoroljuk a felvételkészítést. Elsőként sétálni vittük a „címerbabákat” és megörökítettük a falu nevezeteségeit.

séta

Folytatódik a program: felvételek készítettünk a Serédi Kastélynál, a halas tónál, a lovas kocsikról. Riportot készítettünk a polgármesterrel, és elkészült a narrátor szöveg is. Ha kész lesz az iskolainduló felvétele, elkezdődhetnek a vágási, szerkesztési munkálatok.

weblap2 weblapra1 weblap3

Elkészült az iskola induló és a falurádió munkatársainak segítségével felvettük az alkalmi iskolai kórus előadásában.

2016. május 27-29-ig szakmai tábor lesz annak a 10 gyermeknek, akik szeptember óta részt vesznek a film előkészítésében, kitalálásában. A tábor részletes programja ide kattintva olvasható: Kedves Táborozó

A táborban szinte mindent sikerült megvalósítani, amit elterveztünk. A rengeteg felvételt átválogatjuk, és elkészítjük a filmet, melynek bemutatója 2016. június 17-én 17 órakor a tanévzáró ünnepségen lesz.

IMG_0366

A táborról további képek ide kattintva megtekinthetők.

Elkészült a „Gyere a Boldogvölgyi suliba tanulni!” imázsfilm:

Mi is az imázsfilm? Az imázsfilm egy olyan reklámfilm, ami hangulatokat, élményeket, pozitív életérzéseket közvetít a nézők felé a mozgókép, a zene, a vágások és sajátos effektek keverékével.

Az élményeknek, hangulatoknak szinte mindannyian részesei voltatunk. A felvételek elkészítésében, a film szerkesztésében résztvevő diákok munkáját elsősorban a Nemzeti Tehetség Program támogatta a pályázatán elnyert egymillió forinttal. Ebből tudtunk eszközöket venni, foglalkozásokat tartani és a programok költségeit kifizetni. A filmkészítését sok önkéntes és szimpatizáns segítette és támogatta. Köszönjük nekik is!

A film bemutatójára 2016. június 17-én, a tanévzáró ünnepségen került sor. A készítő diákok megkapták DVD-lemezen az imázsfilmet és a közös programok alatt készült fotók és videók gyűjteményét. (Azaz a forrásanyagokat.)
Készítő csapat tagjai:
1) Hornyák Fanni
2) Nagy Patrícia
3) Salánki Sarolta
4) Viszkocsil Vanessza
5) Visnyovszki Niki
6) Mészáros Renáta
7) Fejér Roxána
8) Nagy Péter
9) Fülöp Tamás
10) Tarcsa Krisztián és Heidler Detti
Aki kap még:
Barina Emília (zongora kíséret) és Szalczinger Anna


2016. július 1-én a pályázati program megvalósulásáról és a tapasztalatokról riportot adott Hédi Katalin a Gorba Rádióban. A riport ide kattintva meghallgatható.


Elkészült a szakmai beszámoló. Az ehhez készített dokumentációk nyilvánosak, bárki megnézheti ide kattintva.