Tanáraink

Kissné Török Erika tagintézmény-vezető, szlovák nyelv, fejlesztőpedagógus, logopédus

Barkó Zsolt, tanító

Bednárik Judit, magyar nyelv és irodalom, történelem

Bergendi Péter, biológia, földrajz

Beró Attiláné, tanító

Csomó Györgyné, szlovák nyelv

Gál Ilona, földrajz, testnevelés, gyógytestnevelés

Hédi Katalin, matematika, számítástechnika, német nyelv

Izing Borbála, történelem, etika

Juhász Péterné, kémia

Nagyné Szileszki Dóra, tanító

Nagy Vendelné, tanító

Nasser Vivien, tanító

Sárközi Hajnalka, fejlesztőpedagógus

Kovács Ildikó, iskolatitkár